GWSH na Facebook
Podkategorie
Semestr letni 2018/2019
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Strona: ()   1  2  3  4  ()
Kursy 
Fonetyka akustyczna 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów matematyczno- przyrodniczych 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo rodzinne, opiekuńcze dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy pedagogiki specjalnej 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Socjoloterapia 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Niepowodzenia trudności szkolne i wychowawcze dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo konstytucyjne 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Strategia zarządzania zasobami ludzkimi 2014/205 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Teoria administracji 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Historia administracji 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pozyskiwanie środków z UE 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wybrane problemy gospodarcze współczesnego świata P 2014/15 ZimaInformacja
Wybrane problemy życia społecznego we współczesnym świecie P 2014/15 ZimaInformacja
Historia Średniowiecza P 2014/15 ZimaInformacja
Historia Nowożytnośći P 2014/15 ZimaInformacja
Historia Starożytności P 2014/15 ZimaInformacja
Dzieje i współczesność UE P 2014/15 ZimaInformacja

© Copyrights by GWSH