GWSH na Facebook

Studia podyplomowe 2016/2017 Lato

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w nauczaniu zintegrowanym 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania chemii w szkole podstawowej 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Chemia w rolnictwie 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Chemia w kuchni 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Chemia środków czystości 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Chemia opakowań i odzieży 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka 2016/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychoterapia 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Komputer jako narzędzie logopedyczne 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo konstytucyjne 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pozyskiwanie środków z UE 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Samorząd terytorialny 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zamówienia publiczne 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH