GWSH na Facebook

Studia podyplomowe 2016/2017 Zima

Strona: ()   1  2
Kursy 
Wstęp do prawoznawstwa 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z niepełnosprawnością umysłową 2016/2017 ZimaInformacja
Warsztat pracy nauczyciela historii i WOS 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 2016/2017 ZimaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno - wyrównawczych 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania j.angielskiego w edukacji przedszkolnej 2016/2017 ZimaInformacja
Warsztaty twórczości plastycznej 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie i dokumentacja techniczna 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Węglowodory i ich pochodne 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Woda i roztwory wodne w edukacji chemicznej 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Reakcje chemiczne 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Powietrze i inne gazy w nauczaniu chemii 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Kwasy i zasady w nauczaniu chemii 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH