GWSH na Facebook

Wydział Administracji 2016/2017 Lato

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Administracja samorządowa w systemie bezpieczeństwa publicznego 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
System organizacyjny i funkcjonowanie służb mundurowych 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne UE 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Elastyczne formy zatrudnienia 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Marketing personalny 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Konflikt i negocjacje 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie cywilne 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządzanie projektami w UE 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo ochrony danych osobowych 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Obieg i archiwizacja dokumentów w administracji państwowej 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Finanse samorządu terytorialnego 2016/2017 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona porządku i bezpieczeństwo publiczne 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Legislacja administracyjna 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa międzynarodowego 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH