GWSH na Facebook

Wydział Humanistyczny 2016/2017 Lato

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem 2016/2017 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2016/2017 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Mediacja społeczna i trening umiejętnośći społecznych 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat pracy pedagoga szkolnego 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie pracy socjoterapeutycznej 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zagrożenia ludności podczas katastrof i klęsk żywiołowych 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu. Profilaktyka kontrterrorystyczna 2016/2017 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie działań w zakresie bezpieczeństwa 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja techniczna z metodyką 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Resocjalizacja w uzależnieniach 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kształcenie ustawiczne i kreowanie własnej kariery zawodowej 206/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia penitencjarna 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Trening interpersonalny 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH