GWSH na Facebook

Wydział Humanistyczny 2016/2017 Zima

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Techniki diagnozy resocjalizacyjnej 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Patologie społeczne 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat socjoterapeutyczny 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologiczno - pedagogiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika porównawcza 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika czasu wolnego 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona ludności, mienia, obiektów i obszarów oraz obrona cywilna 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Procedury działań w sytuacjach kryzysowych 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy w edukacji obronnej i bezpieczeństwie publicznym 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo międzynarodowe 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiska z metodyką 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa z metodyką 2016/2017 ZimaDostęp dla gościInformacja
System opieki i wsparcia w Polsce 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Praca profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH