GWSH na Facebook

Wydział Humanistyczny 2016/2017 Zima

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Techniki diagnozy resocjalizacyjnej 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Patologie społeczne 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologiczno - pedagogiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielna
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona ludności, mienia, obiektów i obszarów oraz obrona cywilna 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Procedury działań w sytuacjach kryzysowych 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy w edukacji obronnej i bezpieczeństwie publicznym 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo międzynarodowe 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiska z metodyką 2016/2017 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa z metodyką 2016/2017 ZimaDostęp dla gościInformacja
System opieki i wsparcia w Polsce 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy kuratora sądowego, społecznego i zawodowego 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje pomocy społecznej 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy resocjalizacji 2016/2017 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH