GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych  2026/2017 semestr letni

Kursy 
Andragogika 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagoga 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Logika 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja świadczenia usług doradztwa zawodowego i personalnego 2016/2017 LatoInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika szkolna 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawne i etyczne poradnictwa zawodowego i personalnego 2016/2017 LatoInformacja
Podstawy wiedzy o uzależnieniach 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego 2016/2017 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy opieki i resocjalizacji 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Profilaktyka, diagnoza i terapia wybranych zaburzeń rozwojowych dziecka 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Rynek pracy i jego specyfikacja 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Umiejetności wychowawcze - komunikacja interpersonalna 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy psychologii wykład 2016/2017 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH