GWSH na Facebook
Podkategorie
Studia Podyplomowe
Wydział Administracji
Wydział Humanistyczny
 • Ankieta dla studentów uczestniczących zajęciach realizowanych w formie e-learningu. Każdy student po zakończeniu zajęć powinien pobrać ankietę zamieszczoną poniżej i wysłać mailem na adres:

  GWSH Filia Koszalin tel: 94 341 50 51 mail: moodle@koszalin.gwsh.gda.pl

  GWSH Gdańsk tel: 58 306 54 78 wew 42 mail: moodle@gwsh.gda.pl

  lub przekazać dla prowadzącego po zakończeniu zajęć na platformie e-learningowej. Przy wypełnianiu ankiety obok wybranej odpowiedzi należy wstawić znak X ( nie można usunąć małego kwadratu).

  Ankiety te będą analizowane przez Zespół ds. Organizacji Prac Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia GWSH. Wnioski wysuwane przez zespół przekazane zostaną do uczelnianej rady ds. Jakości Kształcenia. Rada po opracowaniu wniosków z badań przeprowadzonych na podstawie ankiet sformułuje i skieruje zalecenia do administratora platformy. Procedura ta ma na celu poprawę jakości kształcenia i jest podstawą do dalszej rozbudowy i modyfikacji uczelnianej platformy e-learningowej.

  Dostęp dla gości
© Copyrights by GWSH