GWSH na Facebook

Wydział Administracji 2017/2018 Lato

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Podstawy prawoznawstwa 2017/18 LatoInformacja
Technologie informacyjne 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Marketing personalny 2017/2018 LatoInformacja
Konflikt i negocjacje 2017/2018 LatoInformacja
Postępowanie cywilne 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządzanie projektami w UE 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo ochrony danych osobowych 2017/2018 LatoInformacja
Obieg i archiwizacja dokumentów w administracji publicznej 2017/2018 LatoInformacja
Wartościowanie pracy 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ruch kadrowy i rozwój kwalifikacji kadr 2017/2018 LatoInformacja
Strategiczne zarządzanie kapitalem ludzkim 2017/2018 LatoInformacja
Finanse samorządu terytorialnego 2017/2018 LatoInformacja
Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego 2017/2018 LatoInformacja
Ochrona porządku i bezpieczeństwo publiczne 2017/2018 LatoInformacja
Legislacja administracyjna 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne 2017/2018 LatoInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2017/2018 LatoInformacja
Podstawy prawa międzynarodowego 2017/2018 LatoInformacja

© Copyrights by GWSH