GWSH na Facebook

Wydział Administracji 2017/2018 Lato

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Podstawy prawoznawstwa 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Technologie informacyjne 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Marketing personalny 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Konflikt i negocjacje 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie cywilne 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządzanie projektami w UE 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo ochrony danych osobowych 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Obieg i archiwizacja dokumentów w administracji publicznej 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wartościowanie pracy 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ruch kadrowy i rozwój kwalifikacji kadr 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Strategiczne zarządzanie kapitalem ludzkim 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Finanse samorządu terytorialnego 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona porządku i bezpieczeństwo publiczne 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Legislacja administracyjna 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa międzynarodowego 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH