GWSH na Facebook

Wydział Humanstyczny 2017/2018 Zima

Kursy 
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiska z metodyką 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa z metodyką 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
System opieki i wsparcia w Polsce 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Praca profilaktyczno- resocjalizacyjna w środowisku 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy kuratora sądowego, społecznego i zawodowego 2017/2018 ZimaInformacja
Instyucje pomocy społecznej 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy resocjalizacji 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia wychowawcza i społeczna dr Stachowski 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pojęcia i systemy pedagogiczne w wybranych krajach UE 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Filozofia wychowania 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Socjologia dr Łukomska 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia ogólna prof. Stachowski 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia i zagadnienia filozofii 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH