GWSH na Facebook

Wydział Humanistyczny 2017/2018 Lato

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja techniczna z metodyką 2017/2018 LatoInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką 2017/2018 LatoInformacja
Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne 2017/2018 LatoInformacja
Emisja głosu 2017/2018 LatoInformacja
Diagnoza i terapia pedagogiczna 2017/2018 LatoInformacja
Wybrane formy poradnictwa w resocjalizacji 2017/2018 LatoInformacja
Resocjalizacja w uzależnieniach 2017/2018 LatoInformacja
Kształcenie ustawiczne i kreowanie własnej kariery zawodowej 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką 2017/2018 LatoInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa z metodyką 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia penitencjarna 2017/2018 LatoInformacja
Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej 2017/2018 LatoInformacja
Trening interpersonalny 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedeutologia 2017/2018 LatoInformacja
Metody badań pedagogicznych 2017/2018 LatoInformacja
Podstawy wiedzy o środowisku 2017/2018 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy wiedzy o języku polskim 2017/2018 LatoInformacja
Elementy matematyki 2017/2018 LatoInformacja
Pedagogika specjalna 2017/2018 LatoInformacja

© Copyrights by GWSH