GWSH na Facebook

Studia podyplomowe 2017/2018 Zima

Strona: ()   1  2  3  4  ()
Kursy 
Pedagogika specjalna 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza zaburzeń rozwojowych 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja techniczna z metodyką 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiska z metodyką 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja motoryczno- zdrowotna z metodyką 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa z metodyką 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat pracy nauczyciela chemii 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania chemii w szkole podstawowej 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania chemii w szkołach ponadpodstwawowych 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Mechanika - ruch i siła 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie pracy edukacyjno- terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualne 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawne edukacji rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wstęp do prawoznawstwa 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo gospodarcze publiczne 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Informatyczne wspomaganie administracji e-Urząd 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy organizacji i zarządzania 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo cywilne materialne procesowe 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH