GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych 2017/2018 semestr zimowy

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Praktyczna nauka języka angielskiego 2017/2018 ZimaDostęp dla gościInformacja
Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 2017/2018 ZimaDostęp dla gościInformacja
Metotyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej 2017/2018 ZimaInformacja
Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Aktywność językowa dziecka w klasach I-IIi szkoły podstawowej i w przedszkolu 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Kompetencje i standard usług doradcy zawodowego i doradcy personalnego 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Informacja edukacyjna i zawodowa oraz personalna 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy funkcjonowania potencjału społecznego 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie procesami pracy 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Techniki diagnozy resocjalizacyjnej 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Patologie społeczne 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat socjoterapeutyczny 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologiczno- pedagogiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych 2017/2018 ZimaDostęp dla gościRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 2017/2018 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH