GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych 2017/2018 semestr letni

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Andragogika 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kompetencje międzykulturowe w pracy pedagoga 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Logika 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Mediacja społeczna i trening umiejętności społecznych 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metody pozyskiwania ofert pracy 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 2017/18LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Monitoring rynku pracy 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Narzędzia diagnozy kwalifikacji i kompetencji pracownika 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Nauczyciel we współczesnym świecie ćwiczenia 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika szkolna 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i kierowanie karierą zawodową 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie pracy socjoterapeutycznej 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy wiedzy o uzależnieniach 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH