GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych 2017/2018 semestr letni

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Warsztaty metodyczne:techniki plastyczne w nauczaniu j. angielskiego 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztaty metodyczne: Storytelling w nauczaniu j. ang 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztaty metodyczne: Gry i zabawy edukacyjne w nauczaniu j. angielskiego 207/28 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka języka ang. 4SEM 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 2017/18LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy pedagogiki specjalnej 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2017/18 LatoRejestracja samodzielna
Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych 2017/18 latoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Monitoring rynku pracy 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metody pozyskiwania ofert pracy 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Strategie podejmowania decyzji zawodowych 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i kierowanie karierą zawodową 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Narzędzia diagnozy kwalifikacji i kompetencji pracownika 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży 2017/18 latoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem 2017/18 LRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Mediacja społeczna i trening umiejętności społecznych 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat pracy pedagoga szkolnego 2017/18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH