GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia POdyplomowego i Nauczycieli

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Technologie inf. i multimedia w ed. lingwistycznej dzieci 2018-19 sem 1Informacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej sem 3 18-19Informacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej sem 3 18-19Informacja
Matematyka i fizyka sem 1 2018-19Informacja
Dziecięca literatura anglojezyczna sem 1 18-19 PodInformacja
Podstawy pedagogiki terapeutycznej ps sem 1 2018-19Informacja
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym sem 1 oligoInformacja
Technologie informacyjne - przygotowanie pedagogiczne sem 2 i 3Informacja
Dydaktyka ogólna sem 2 2017-18Rejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką ewip sem 2 2017-18Informacja
Nauka o semantyce, składni i morfologii języka polskiego sem 2 2017-18 LogopediaInformacja
Metodyka zajęć i terapii logopedycznej 2017 - 18 Informacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiskowa z metodyką 2017-18Informacja
Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej w grupach dziecięcych sem 2 17-18Informacja
Psychologia wychowawcza i społeczna, sem. I 2017-2018 (sem. letni) Informacja
Technologie informacyjne i multimedia w edukacji plastycznej i technicznejInformacja
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dzieci na etapie edukacji szkoły podstawowej i młodzieży, sem I 2017-2018Informacja
Technologie imnformacyjne imultimedia w edukacji lingwistycznej dzieci 2017/18 sem1Informacja
Technologie infoirmacyjne i multimedia w ed lingwistycznej dzieci 2017-18Informacja
Wykorzystanie edukacji komputerowej w reedukacji specyficznych trudności w uczeniu się 2017-18Informacja

© Copyrights by GWSH