GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli

Podkategorie
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring (ćwiczenia 1 Gda) 2019-20
Strona:  1  2  3  4  5  6  ()
Kursy 
Teoria edukacji integracyjnej i włączającej podyplomowe 2019-20Informacja
Warsztaty umiejętności wychowawczych - rozwiązywanie konfliktów w szkole 2019-20 diagnozaInformacja
Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych 2019-20 pp
Neuropsychologiczne podstawy zaburzeń mowy logo-2019-20Informacja
Program wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej gr 3Informacja
Program wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej gr 2Informacja
Program wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej gr 1Informacja
Elementy diagnozy pedagogicznej - ćwiczenia SurdotyfloInformacja
Terapia zajęciowa - oligo 2019-20Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka ogółna z elementami dydaktyki specjalnej -2019-20 PPInformacja
Blok zajęciowy Pani Tor logopedia sem 4Informacja
Marketing w oświacie 2019-20Informacja
Metodyka pracy z osobami słąbosłyszącymi i niesłyszącymi - rewalidacja 2019-20Informacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring (ćwiczenia 3 Gda) 2019-20Informacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring (ćwiczenia 2 Gda) 2019-20Rejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring (ćwiczenia 1 Gda) 2019-20Rejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring (wykład Gda) 2019-20Informacja
Dydaktyka specjalna (podyplomowe Gd ćwiczenia 3 ) 2019-20 Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka specjalna (podyplomowe Gd ćwiczenia 2 ) 2019-20 Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka specjalna (podyplomowe Gd ćwiczenia 1 ) 2019-20 Rejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH