GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia POdyplomowego i Nauczycieli

Kursy 
Dydaktyka ogólna sem 2 2017-18Rejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką ewip sem 2 2017-18Informacja
Nauka o semantyce, składni i morfologii języka polskiego sem 2 2017-18 LogopediaInformacja
Metodyka zajęć i terapii logopedycznej 2017 - 18 Informacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiskowa z metodyką 2017-18Informacja
Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej w grupach dziecięcych sem 2 17-18Informacja
Psychologia wychowawcza i społeczna, sem. I 2017-2018 (sem. letni) Informacja
Technologie informacyjne i multimedia w edukacji plastycznej i technicznejInformacja
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dzieci na etapie edukacji szkoły podstawowej i młodzieży, sem I 2017-2018Informacja
Technologie imnformacyjne imultimedia w edukacji lingwistycznej dzieci 2017/18 sem1Informacja
Technologie infoirmacyjne i multimedia w ed lingwistycznej dzieci 2017-18Informacja
Wykorzystanie edukacji komputerowej w reedukacji specyficznych trudności w uczeniu się 2017-18Informacja
Matematyka i fizykaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika ogólna, sem. I 2017-2018Informacja

© Copyrights by GWSH