GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia POdyplomowego i Nauczycieli

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 19-20 ZimaInformacja
Profilaktyka, diagnoza i terapia wybranych zaburzeń rozwojowych dziecka sem 2Informacja
Ortofonia logopedia sem 2 Informacja
Praktyczna nauka języka angielskiego sem 3-4 2019-20 Z
Plastyka i technika sem 3 1
3. Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego prawa dziecka ppsem 3
Pedagogika społeczna - przygotowanie pedagogiczne 19-19Informacja
Technologie informacyjne Przygotowanie pedagogiczne 18-19 sem 3Informacja
Diagnoza 2-3 semestr Informacja
Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej Ewip 18-19Informacja
Zagadnienia prawne pomocy społecznej 18-19 surdoInformacja
POdstawy prawe edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnoscią intelektualną w polsce i krajach EUInformacja
Metodyka nauczania przyrody 18-19podInformacja
Metodyka nauczania biologii 18-19 podInformacja
Metodyka nauczania fizykiInformacja
Metodyka nauczania historii 2018-19 podInformacja
Metodyka zajęć i terapii logopedycznej 18-19 sem 4Informacja
Gimnastyka korekcyjna - materiały do samodzielnego opracowania 2018-19 sem 2
Magnetyzn, ruch drgający i fale, zjawiska termiczne i termostatykęInformacja
Materiały dla Naucznia chemii 2018-19 sem 2Informacja

© Copyrights by GWSH