GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia POdyplomowego i Nauczycieli

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Technologie informacyjne Przygotowanie pedagogiczne 18-19 sem 3Informacja
Diagnoza 2-3 semestr Informacja
Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej Ewip 18-19Informacja
Zagadnienia prawne pomocy społecznej 18-19 surdoInformacja
POdstawy prawe edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnoscią intelektualną w polsce i krajach EUInformacja
Metodyka nauczania przyrody 18-19podInformacja
Metodyka nauczania biologii 18-19 podInformacja
Metodyka nauczania fizykiInformacja
Metodyka nauczania historii 2018-19 podInformacja
Metodyka zajęć i terapii logopedycznej 18-19 sem 4Informacja
Gimnastyka korekcyjna - materiały do samodzielnego opracowania 2018-19 sem 2
Magnetyzn, ruch drgający i fale, zjawiska termiczne i termostatykęInformacja
Materiały dla Naucznia chemii 2018-19 sem 2Informacja
Metodyka nauczania matematyki sem 2 i 3 2018-2019Informacja
Warsztaty pracy nauczyciela biologii i przyrody 2018-19 Informacja
Diagnoza i terapia pedagogiczna materiały dr Piestrzyńskiego sem 1 2018-19Informacja
Technologie informacyjne w edukacji plastycznej sem 3Informacja
Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną -Oligofrenopedagogika sem 1 2018-19Informacja
Technologie inf. i multimedia w ed. lingwistycznej dzieci 2018-19 sem 1Informacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej sem 3 18-19Informacja

© Copyrights by GWSH