GWSH na Facebook
Podkategorie
Semestr letni 2018/2019
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Strona:  1  2  3  4  5  ()
Kursy 
Metodyka pracy w edukacji obronnej i bezpieczeństwie publicznym semestr 4 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy pedagogiki specjalnej 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja techniczna z metotyką 2015/2016 LatoInformacja
Innowacje w pracy dydaktycznej 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2015/2016 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metody pracy z dzieckiem z dysfunkcją rozwojową 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z dzieckiem o specyficznych trudnościach w uczeniu się 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie pracy socjoterapeutycznej 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy przedsiębiorczości 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy opieki i resocjalizacji 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy wiedzy o uzależnieniach 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika szkolna 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH