GWSH na Facebook

Wydział Humanistyczny 2018/2018 Zima

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Elementy projektowania w pracy pedagoga 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Filozofia wychowania 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia i zagadnienia filozofii 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje pomocy społecznej 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy kuratora sądowego, społecznego i zawodowego 2018/19 ZimaInformacja
Metodyka pracy profilaktyczno - resocjalizacyjnej 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pojęcia i systemy pedagogiczne w wybranych krajach UE 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Praca profilatyczno - resocjalizacyjna w środowisku 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy resocjalizacji 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultury fizycznej 2018/19 ZimaDostęp dla gościRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia ogólna prof Stachowski 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia wychowawcza i społeczna prof Stachowski 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Socjologia dr Kaczmarek 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Socjologia dr Łukomska 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
System opieki i wsparcia w Polsce 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Technologie informacyjne w pracy pedagoga 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką 2018/19 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH