GWSH na Facebook

Wydział Humanistyczny 2018/2019 Lato

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka resocjalizacyjna 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia pedagogiczna 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy matematyki 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Emisja głosu 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Etyka 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kryminologia 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metody badań pedagogicznych 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktyczno- resocjalizacyjnej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Negocjacje i mediacje. Techniki NLP 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika specjalna 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedeutologia 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy ergonomii 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy wiedzy o języku polskim 2018/19 LatoDostęp dla gościInformacja
Podstawy wiedzy o środowisku 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultury fizycznej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia penitencjarna 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH