GWSH na Facebook

Semestr letni 2018/19 Wydział Nauk Społecznych

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Andragogika 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju chorób 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Logika 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Logistyka w sytuacjach kryzysowych 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Mediacja społeczna i trening umiejętności społecznych Zajkowicz 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Mediacja społeczna i trening umiejętności społecznych Łukomski 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania j.angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 2018/19 LatoInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Narzędzia diagnozy kwalifikacji i kompetencji pracownika 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona ludności i obrona cywilna 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Patologie społeczne 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika twórczości 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika zabawy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i kierowanie karierą zawodową 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie pracy socjoterapeutycznej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy adaptacji i integracji osób z dysfunkcjami rozwoju 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH