GWSH na Facebook

semestr letni dla studiów dwusemestralnych oraz semestr trzeci dla studiów trzy semestralnych studia podyplomowe

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Etyka 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Finanse publiczne i prawo finansowe 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Historia administracji 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Komputer w terapii osób niepełnosprawnych 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Komputer w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Konflikt i negocjacje 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych i innych 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami słabowidzącymi i niewidomymi 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Niewerbalne techniki komunikacji Berus 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Niewerbalne techniki komunikacji Glanc 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Obieg i archiwizacja dokumentów w administracji publicznej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pozyskiwanie środków z UE 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo administracyjne 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo konstytucyjne 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Rewalidacja indywidualna 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH