GWSH na Facebook

Trzeci semestr na studiach podyplomowych trzy semestry w roku akademickim.

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Diagnoza funkcjonalna dziecka 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia rodziny 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania chemii w szkole podstawowej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania fizyki 2018/19 LatoInformacja
Metodyka nauczania historii 2018/19 LatoInformacja
Metodyka nauczania matematyki 2018/19 LatoInformacja
Metodyka nauczania plastyki 2018/19 LatoInformacja
Metodyka nauczania techniki 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną Hewelt 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną Jaruszewska 2018/19 LatoInformacja
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja procesu terapeutycznego 2018/19 LatoInformacja
Potęgi 2018/19 LatoInformacja
Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie i dokumentacja techniczna 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Rachunek prawdopodobieństwa 2018/19 LatoInformacja
Technologie informacyjne i multimedia w edukacji plastycznej i technicznej 2018/19 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat pracy nauczyciela chemii 2018/19 LatoInformacja
Warsztat pracy nauczyciela historii i WOS 2018/19 LatoInformacja

© Copyrights by GWSH