GWSH na Facebook
Podkategorie
Semestr letni 2018/2019
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Strona: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Kursy 
Organizacja i działalność biura turystycznego 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Technologie informacyjne A 2015/2016 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 2014/2015 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Marketing hotelu i gastronomii 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wyposażenie i zagospodarowanie w hotelarstwie i gastronomii 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Źródła informacji o usługach hotelarskich i gastronomicznych 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Hotelarstwo 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo w turystyce i rekreacji 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Legislacja administacyjna 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządzanie projektami w UE 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wartościowanie pracy 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Finanse Samorządu Terytorialnego 2014/2015 latoRejestracja samodzielnaInformacja
Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa międzynarodowego 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona porządku i bezpieczeństo publiczne 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH