GWSH na Facebook
Podkategorie
Semestr letni 2018/2019
Semestr zimowy 2018/2019
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Strona: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Kursy 
Historia administracji 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Makro i mikroekonomia 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo Administracyjne 2014/2015 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Technologie Informacyjne Turystuka 2014/15 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje i źródła prawa UE 2014/15 ZimaInformacja
Podstawy prawoznawstwa 2014/15 ZimaInformacja
Podstawy Psychologii 2014/15 ZimaInformacja
Prawo karne i prawo wykroczeń 2014/15 ZimaInformacja
Publiczne prawo gospodarcze 2014/15 ZimaInformacja
Teoria administracji 2014/15 ZimaInformacja
Decyzje w zarządzaniu publicznym 2015/16 ZimaInformacja
Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego 2014/15 ZimaInformacja
Zamówienia publiczne 2014/15 ZimaInformacja
Ekonomia turystyki i rekreacji 2014/15 ZimaInformacja
Ekonomia 2014/15 ZimaInformacja
Jakość i standaryzacja usług hotelarsko - gastronomicznych 2014/15 ZimaInformacja
Podstawy zarządzania obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi 2014/15 ZimaInformacja
Controlling Personalny 2014/15 ZimaInformacja
Polityka publiczna 2014/15 ZimaInformacja
Ustrój samorządu terytorialnego 2014/15 ZimaInformacja

© Copyrights by GWSH