GWSH na Facebook

Wydział Humanistyczny I stopień 2019/2020 ZIMA

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Bezpieczeństwo i higiena pracy L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Filozofia wychowania L 2019/2020 ZimaInformacja
Historia i zagadnienia filozofii L 2019/2020 ZimaInformacja
Historia myśli pedagogicznej L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy kuratora sądowego, społecznego i zawodowego 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika pracy L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika przedszkolna L 2019/2020 ZimaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej L 2019/2020 ZimaInformacja
Pedagogika wczesnoszkolna L 2019/2020 ZimaInformacja
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa dziecka L 2019/2020 ZimaInformacja
Pojęcia i systemy pedagogiczne w wybranych krajach UE L 2019/2020 ZimaInformacja
Praca profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku 2019/2020 ZimaInformacja
Prawne podstawy resocjalizacji L 2019/2020 ZimaInformacja
Psychologia ogólna L 2019/2020 ZimaInformacja
Psychologia wychowawcza i społeczna L 2019/2020 ZimaInformacja
Socjologia L 2019/2020 ZimaInformacja
System opieki i wsparcia w Polsce L 2019/2020 ZimaInformacja
Szkolenie BHP L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa z metotyką L 2019/2020 ZimaInformacja

© Copyrights by GWSH