GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych studia II stopnia 2019/2020

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Psychologiczne podstawy działania w sytuacjach kryzysowych M 2019/2020 ZimaInformacja
System obronności i siły zbrojne RP M 2019/2020 ZimaInformacja
Zarządzanie kryzysowe System reagowania kryzysowego M 2019/2020 ZimaInformacja
Podmioty bezpieczeństwa państwa M 2019/2020 ZimaInformacja
Logistyka w sytuacjach kryzysowych M 2019/2020 ZimaInformacja
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu M 2019/2020 ZimaInformacja
Aktywność językowa dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu M 2019/2020 ZimaInformacja
Zarzadznie zasobami ludzkimi M 2019/2020 ZimaInformacja
Strategie podejmowania decyzji zawodowych M 2019/2020 ZimaInformacja
Podstawy funkcjonowania potencjału społecznego M 2019/2020 ZimaInformacja
Organizacja i zarządzanie procesami pracy M 2019/2020 ZimaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień M 2019/2020 ZimaInformacja
Metody pracy resocjalizacyjnej M 2019/2020 ZimaInformacja
Pedagogika rewalidacyjna z wychowaniem i nauczaniem integracyjnym M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesna diagnoza psychologiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną M 2019/2020 ZimaInformacja
Patologie społeczne M 2019/2020 ZimaInformacja
Media w edukacji osób niepełnosprawnych M 2019/2020 ZimaInformacja
Pedagogika porównawcza M 2019/2020 ZimaInformacja
Pedagogika czasu wolnego M 2019/2020 ZimaInformacja

© Copyrights by GWSH