GWSH na Facebook

Semestr letni trzeci 2019/2020 Lato studia podyplomowe

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Warsztat pracy terapeuty integracji sensorycznej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Budowa programów terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca Zespołów Orzekających - kwalifikacja do kształcenia 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Arteterapia 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka w pedagogice specjalnej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitorowanie działań 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy psychologii w komunikcji i relacjach nauczyciel i osoba ucząca się 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Emisja głosu 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kultura języka 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania fizyki 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania historii 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania matematyki 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania plastyki 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania techniki 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły podstawowej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły ponadpodstawowej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzeżoną 2019/2020 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH