GWSH na Facebook

Kursy wykładowców Wydziału Nauk SPołecznych

Podkategorie
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Doradztwo Zawodowe
Archiwum kursów
Strona:  1  2  3  4  ()
Kursy 
Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych sem 4 2017-18Informacja
Profilaktyka, diagnoza i terapia wybranych zaburzeń rozwojowych dziecka 2017-18 sem 2Informacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i ruchową 2017-18 sem 2Informacja
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2017-18 sem 4Rejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa pracy sem 2 PPzZZLRejestracja samodzielnaInformacja
Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży (SOCJO) 2017-18Rejestracja samodzielnaInformacja
Umiejętności wychowawcze- komunikacja interpersonalna - sem 2 mgr 2017-18Rejestracja samodzielnaInformacja
Andragogika sem 2 2017-18 LInformacja
Współczesne problemy psychologii sem 2 2017-18 mgrRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej sem 4 mgr 2017-18 SocjoRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie programów profilaktycznych sem 4 mgr SocjoRejestracja samodzielnaInformacja
Badania marketingowe 2017/2018, sem. letniInformacja
Dziecięca literatura anglojęzyczna 2017-18 lato sem 4 mgrInformacja
Dydaktyka ogólna 2017-18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Storytelling sem 4 2017-18 LatoInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego sem 2 17-18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego sem 4 17-18latoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 2017-18 ZInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej 2017-18 ZInformacja
Zarządzanie zasobami ludzmi zarządzanie sem 5 2017-18Informacja

© Copyrights by GWSH