GWSH na Facebook

Kursy wykładowców Wydziału Nauk SPołecznych

Podkategorie
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Doradztwo Zawodowe
Archiwum kursów
Strona:  1  2  3  4  5  ()
Kursy 
Praktyczna nauka języka agielskiego sem 3 2018-19 Zaoczne GdańskInformacja
Organizacja i zarządzanie procesami pracy 2018-19 ZimaInformacja
Podstawy funkcjonowania potencjału społecznego 2018-19 ZimaInformacja
Pedagogika pracy 2018-19 ZimaInformacja
Zaliczenie pedagogika sem 2 - Elementy matematyki jezyka polskiego i środowiskaRejestracja samodzielna
[NOWY] Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacko - językowa z metodyką 2017-18 sem 4 licRejestracja samodzielnaInformacja
Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych sem 4 2017-18Informacja
Profilaktyka, diagnoza i terapia wybranych zaburzeń rozwojowych dziecka 2017-18 sem 2Rejestracja samodzielnaInformacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i ruchową 2017-18 sem 2Rejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2017-18 sem 4Rejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa pracy sem 2 PPzZZLRejestracja samodzielnaInformacja
Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży (SOCJO) 2017-18Rejestracja samodzielnaInformacja
Umiejętności wychowawcze- komunikacja interpersonalna - sem 2 mgr 2017-18Rejestracja samodzielnaInformacja
Andragogika sem 2 2017-18 LInformacja
Współczesne problemy psychologii sem 2 2017-18 mgrRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej sem 4 mgr 2017-18 SocjoRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie programów profilaktycznych sem 4 mgr SocjoRejestracja samodzielnaInformacja
Badania marketingowe 2017/2018, sem. letniInformacja
Dziecięca literatura anglojęzyczna 2017-18 lato sem 4 mgrInformacja
Dydaktyka ogólna 2017-18 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH