GWSH na Facebook

Kursy wykładowców Wydziału Nauk Społecznych

Podkategorie
Semestr letni II stopień 2019/2020
Semest zimowy II stopień 2019/2020
Doradztwo Zawodowe
Archiwum kursów
Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Kursy 
Umiejętności wychowawcze - komunikacja interpersonalna 2019-20 SocjoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy opieki i resocjalizacji 2019-20Informacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja motoryczna z metodyką 2019-20 mgr -licRejestracja samodzielnaInformacja
Gry i zabawy ruchowe i dydaktyczne 2019-20 mgr i licRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy adaptaci i integracji osób niepełnosprawnych 2019-20 rewalidacjaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia penitencjarna sem 4Informacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja muzyczna z metodyką sem4 mgr 2019-20
Biomedyczne podstawy patologii rozwoju i chorób sem2 mgr Realidacja 2019-20Rejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie programów profilaktycznych i wychowawczych 2019-20 SocjoInformacja
Planowanie pracy socjoterapeutycznej 2019-20 SOcjoRejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka specjalna (wykład/ćwiczenia Rewalidacja) 2019-20 GdRejestracja samodzielnaInformacja
Dziecięca literatura naglojęzyczna sem 2 mgr 2019-20Informacja
Warsztaty metodyczne: Piosenka i drama w nauczaniu języka angielskiego sem 2 mgr MNInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2019-20 sem 2 mgrInformacja
Teoretyczne podstawy wychowania sem 4 2019-20Informacja
Diagnostyka pedagogiczna 2019-20 mgr sem 2Rejestracja samodzielnaInformacja
Warsztaty metodyczne: Techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiegoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej sem 4 2019-20
Resocjalizacja w uzależnieniach reso sem 6 2019-20Rejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat pracy pedagoga szkolnego sem 2 mgr 2019-20 SocjoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH