GWSH na Facebook

Kursy wykładowców Wydziału Nauk SPołecznych

Podkategorie
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Doradztwo Zawodowe
Archiwum kursów
Strona: ()   1  2  3  4  ()
Kursy 
Praktyczna nauka języka angielskiego 2017-18 sem 3Rejestracja samodzielnaInformacja
Pojęcia i systemy pedagogiczne w wybranych krajach UE 2017/18Rejestracja samodzielnaInformacja
Psychologiczno - pedagogiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych sem 3 (Socjo) 2017-18Rejestracja samodzielnaInformacja
Historia gospodarcza 2017-18 sem 5 ZarządzanieInformacja
MIędzynarodowe stosunki gospodarcze 2017/2018 sem 3 ZarządzanieRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania sem1 2017-18Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka ogólna (dwa moduły) 2017-18Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika porównwcza sem 3 2017-18 GdańskRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka jezyka angielskiego 2017-2018 sem 1Informacja
Psychologia ogólna sem 1 2017-18Informacja
Piosenka i drama nauczaniu języka angielskiego sem 2 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego sem 2 2016-17LRejestracja samodzielnaInformacja
Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży sem 2 socjoterapia Rejestracja samodzielnaInformacja
Storytelling sem 4 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Dziecięca literatura anglojezyczna sem 4 2016-2017 LRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej 2016-17 sem 4 LRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 2016-17 sem 4 LRejestracja samodzielnaInformacja
Prakjtyczna nauka języka angielskiego sem 4 mgr 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego sem 2 mgr 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH