GWSH na Facebook

Kursy wykładowców Wydziału Nauk SPołecznych

Podkategorie
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Doradztwo Zawodowe
Archiwum kursów
Strona: ()   1  2  3  4  ()
Kursy 
Projektowanie programów profilaktycznych i wychowawczych ćw sem 4 mgr socjoterapia 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej sem 4 sojoterpia mgr 2016-17 Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka ogólna sem 2 lic 16-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy psychologii ćw 2016/17 L grupa ARejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy psychologii ćw 2016/17 L grupa BRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy psychologii ćw 2016/17 L grupa CRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie pracy socjoterapeutycznej ćw 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego 2016/17 sem 2Informacja
Warsztat pracy pedagoga szkolnego 2016/17 L GDARejestracja samodzielnaInformacja
Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych (MK) sem 5Rejestracja samodzielnaInformacja
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zarządzanie sem 3Informacja
Pojęcia i systemy pedagogiczne w wybranych krajach UE nabór 2015/16 sem 3Rejestracja samodzielnaInformacja
Psychologiczno - pedagogiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych mgr sem 3 Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej sem 3 mgrInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego sem 3 mgrInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej sem 3 mgr Informacja
Pojęcia i systemy pedagogiczne w wybranych krajach UE - ćwiczeniaInformacja
Pedagogika porównawcza ćw 2016-17 GdańskRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia ogólna 2016-17 Z - ćwiczenia Informacja

© Copyrights by GWSH