GWSH na Facebook

Kursy wykładowców Wydziału Nauk SPołecznych

Podkategorie
Semestr letni 2017/2018
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2016/2017
Semestr letni 2016/2017
Doradztwo Zawodowe
Archiwum kursów
Strona: ()   1  2  3  4  5  ()
Kursy 
Dziecięca literatura anglojezyczna sem 4 2016-2017 LRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej 2016-17 sem 4 LRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 2016-17 sem 4 LRejestracja samodzielnaInformacja
Prakjtyczna nauka języka angielskiego sem 4 mgr 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego sem 2 mgr 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie programów profilaktycznych i wychowawczych ćw sem 4 mgr socjoterapia 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy socjoterapeutycznej sem 4 sojoterpia mgr 2016-17 Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka ogólna sem 2 lic 16-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy psychologii ćw 2016/17 L grupa ARejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy psychologii ćw 2016/17 L grupa BRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy psychologii ćw 2016/17 L grupa CRejestracja samodzielnaInformacja
Projektowanie pracy socjoterapeutycznej ćw 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona własności intelektualnej 2016-17 LRejestracja samodzielnaInformacja
Praktyczna nauka języka angielskiego 2016/17 sem 2Informacja
Warsztat pracy pedagoga szkolnego 2016/17 L GDARejestracja samodzielnaInformacja
Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych (MK) sem 5Rejestracja samodzielnaInformacja
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Zarządzanie sem 3Informacja
Pojęcia i systemy pedagogiczne w wybranych krajach UE nabór 2015/16 sem 3Rejestracja samodzielnaInformacja
Psychologiczno - pedagogiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych mgr sem 3 Rejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH