GWSH na Facebook

Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 2016/2017 Lato
(1AALStrategZarzadzKapitLudz16/17L)

Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim studia I stopnia Wydział Humanistyczny

dr Ryszard Ratajski


© Copyrights by GWSH