GWSH na Facebook

Semetr zimowy na studiach podyplomowych od pażdziernika 2022

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Ratownictwo i pierwsza pomoc 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia jąkających się 2022/2023 ZIMARejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalia) 2022/2023 ZIMARejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m in. ADHD, u dzieci z trudnościami w uczeniu się) 2022/2023 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji u osób dorosłych 2022/2023 ZIMARejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z niepełnosprawnością umysłową 2022/2023 ZIMA Rejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitorowanie działania 2022/2023 Zima cz.1,Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki specjalnej 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka specjalna 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy pedagogiki specjalnej 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy prawa karnego i procesowego 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy psychologii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Glottodydaktyka 2022/2023 ZIMARejestracja samodzielnaInformacja
Główne założenia integracji sensorycznej (z elementami neurologii, psychologii klinicznej i wychowawczej)2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Informatyczne wspomaganie administracji e-urząd 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje i źródła prawa UE 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Komputer jako narzędzie logopedyczne 2022/2023 ZIMARejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Ochrona środowiska naturalnego 2022/2023 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH