GWSH na Facebook

Semestr letni na studiach podyplomowych od  marca 2023

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Rewalidacja indywidualna 2022/2023 LatoInformacja
Bezpieczeństwo żywności (HACCP) 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m. in. ADHD, u dzieci z trudnościami w uczeniu się ) 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitorowanie działania 2022/2023 Lato cz.2Rejestracja samodzielnaInformacja
Doradztwo zawodowe 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Ergonomia 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Etyka 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Główne założenia integracji sensorycznej (z elementami neurologii, psychologii klinicznej i wychowawczej oraz pedagogiki specjalnej) 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Konflikty i negocjacje 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka badania wypadków przy pracy 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły ponadpodstawowej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie szkoły podstawowej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami słabowidzącymi i niewidomymi 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka szkoleń BHP 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH