GWSH na Facebook

Semestr letni na studiach podyplomowych od  marca 2023

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Etyka 2022/2023 LatoInformacja
Konflikty i negocjacje 2022/2023 LatoInformacja
Rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania kadrami 2022/2023 LatoInformacja
System motywacji i kontroli pracy 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy podejmowania decyzji kierowniczych 2022/2023 Lato Informacja
Ruch kadrowy i rozwój kwalifikacji kadr 2022/2023 LatoInformacja
Strategia zarządzania zasobami ludzkimi 2022/2023 LatoInformacja
Bezpieczeństwo żywności (HACCP) 2022/2023 LatoInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m. in. ADHD, u dzieci z trudnościami w uczeniu się ) 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitorowanie działania 2022/2023 Lato cz.2Rejestracja samodzielnaInformacja
Doradztwo zawodowe 2022/2023 LatoInformacja
Ergonomia 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Główne założenia integracji sensorycznej (z elementami neurologii, psychologii klinicznej i wychowawczej oraz pedagogiki specjalnej) 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka badania wypadków przy pracy 2022/2023 LatoInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły ponadpodstawowej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie szkoły podstawowej 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi 2022/2023 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH