GWSH na Facebook
Podkategorie
Wydział Administracji
Wydział Humanistyczny
Studia Podyplomowe
Materiały archiwalne
 • Informacje o uczelnianych systemach informatycznych i programach do nauczania zdalego. Sposób logowania i dostęp do zasobów udostępnonych dla studentów GWSH.

  Rejestracja samodzielna
 • UWAGA

  Ze względu na duże spiętrzenie spraw związanych z e-learningiem w razie problemów w kontaktach proszę podawać pełną ścieżkę do kursu i tak czy dotyczy gałęzi Koszalin czy Gdańsk następnie podajemy Wydział, potem nazwę semestru, nazwę przedmiotu według nazwy na platformie i na końcu swoje imię i nazwisko.

    Przykład

  Koszalin, Studia Podyplomowe, Semestr letni drugi, Przedmiot Metody badań prównawczych, prowadzący dr Jerzy Dominiak

  lub

  Koszalin, Wydział Administracji, Semestr letni I stopień  2019/2020, przedmiot Samorząd terytorialny  i jego kompetencje, prowadzący prof. dr Jan Nowak

  Podanie informacji bez podania lokalizacji przedmiotu według powyższego wzorca np ZZL semestr 5 może spowodować brak odpowiedzi i odrzrucenie prośby. Ze wzgledu na dużą ilość pytań proszę stosować się do podanych uwag.

 • Ankieta dla studentów uczestniczących zajęciach realizowanych w formie e-learningu. Każdy student po zakończeniu zajęć powinien pobrać ankietę zamieszczoną poniżej i wysłać mailem na adres:

  GWSH Filia Koszalin tel: 94 341 50 51 mail: moodle@koszalin.gwsh.gda.pl

  GWSH Gdańsk tel: 58 306 54 78 wew 42 mail: moodle@gwsh.gda.pl

  lub przekazać dla prowadzącego po zakończeniu zajęć na platformie e-learningowej. Przy wypełnianiu ankiety obok wybranej odpowiedzi należy wstawić znak X ( nie można usunąć małego kwadratu).

  Ankiety te będą analizowane przez Zespół ds. Organizacji Prac Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia GWSH. Wnioski wysuwane przez zespół przekazane zostaną do uczelnianej rady ds. Jakości Kształcenia. Rada po opracowaniu wniosków z badań przeprowadzonych na podstawie ankiet sformułuje i skieruje zalecenia do administratora platformy. Procedura ta ma na celu poprawę jakości kształcenia i jest podstawą do dalszej rozbudowy i modyfikacji uczelnianej platformy e-learningowej.

  Dostęp dla gości
© Copyrights by GWSH