GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli

Strona:  1  2  3  4  5  6  ()
Kursy 
Pedagogika specjalne - Rewalidcja indywidualna 2020-21Informacja
Przygotowanie pedagogiczne - Technologie infomracyjne w pracy pedagogia 2020-21Informacja
Wspomagające metody terapii logopedycznej (komunikacja alternatywna i wspomagająca) sem 3 Logopedia szkolna 2019-20Informacja
Logorytmika - sem 3 Logopedia szkolna 2019-20Informacja
Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji u osób dorosłych sem 3 Logopedia szkolna 2019-20Informacja
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z niepełnosprawnościa umysłową sem 3 Logopedia szkolna 2019-20Informacja
Przygotowanie pedagogiczne - Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki specjalnej 2020-21Rejestracja samodzielnaInformacja
Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dzieci na etapie edukacji szkoły podstawowej i młodzieży szkół ponadpodstawowych 2020-2021Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogika ogólna 2020-2021
Dydaktyka specjalna 2020-21 Rejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających wykład 2020-2021Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna 2020-2021Informacja
Praca zespołów orzekających - surdotyflo 2019-20
Elementy okulistyki Surdotyflo 2019-20
Podstawy ortodoncji sem 2 i 4Informacja
Zagadnienia prawne pomocy społecznej - st2019-20Informacja
Podstawy prawe edukacji i rehablitacji dzieci z niepełnosprawnoscią intelektalną w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oligo 2019-20Rejestracja samodzielnaInformacja
Prawo zamówień publicznych zarządzanie oświatą 2019-20 Informacja
Nauka o semantyce, składni i morfologii języka polskiego logo sem 4 Rejestracja samodzielnaInformacja
Pozyskiwanie środków z UE - zarządzanie oświata 2019-20Informacja

© Copyrights by GWSH