GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Oligo 23-24 - Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymInformacja
Oligo 23-24 - Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimInformacja
Oligo 23-24 - Metodyka rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualnąInformacja
Logo 23-24 - Opóźniony rozwój mowyInformacja
Logo 23-24 - Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowegoInformacja
Logo 23-24- Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z niepełnosprawnością umysłowąInformacja
Logo - SurdologopediaRejestracja samodzielnaInformacja
Logo - Wspomagające metody terapii logopedycznej (komunikacja alternatywna i wspomagającaInformacja
Przygotowanie pedagogiczne - Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki specjalnej 23-24
Przygotowanie pedagogiczne – Podstawy dydaktyki 2023-2024Informacja
Przygotowanie pedagogiczne - Technologie informacyjne w pracy pedagoga 23-24Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogika ogólna 2023-24 Informacja
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagiki resocjalizacyjnej 2023-24Informacja
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagiki terapeutycznej 2023-24 Informacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających 2023/2024 Zima 1 ,2, 3 semestrRejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka specjalna 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Logo - GlottodydaktykaRejestracja samodzielnaInformacja
Logo - Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji u osób dorosłych23-24Informacja
Oligo - Metodyka rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 22-23Rejestracja samodzielnaInformacja
Logopedia 22-23 - Podstawy ortodoncji

© Copyrights by GWSH