GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  ()
Kursy 
Przygotowanie pedagogiczne - Technologie informacyjne w pracy pedagoga 2021-22Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2021-22 Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogika ogólna 2021-22 Informacja
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Diagnoza i terapia rodziny 2021-22 Informacja
Pedagogika specjalna - Pedagika terapeutyczna 2021-22 Informacja
Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna 2021-22Informacja
Nauczanie przyrody i biologii - Geografia w przyrodzieInformacja
Nauczanie przyrody i biologii - Chemia w przyrodzie Informacja
Nauczanie przyrody i biologii - Fizyka w przyrodzieInformacja
Nauczanie przyrody i biologii - Warsztat pracy nauczyciela biologii Informacja
Pedagogika specjalna - Metodyka pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymiInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno - wyrównawczych 20-21Rejestracja samodzielnaInformacja
Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego - logo sem 4Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć logopedycznych i terapii logopedycznej sem 4 logo 20-21Rejestracja samodzielnaInformacja
Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej oligo i pedagogika specjalna 2020-21 latoRejestracja samodzielnaInformacja
Logopedia szkolna - SurdologopediaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika specjalna – Pedagogika terapeutyczna 2020-2021Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Podstawy dydaktyki 2020-2021Informacja
Pedagogika specjalne - Rewalidcja indywidualna 2020-21Informacja
Przygotowanie pedagogiczne - Technologie infomracyjne w pracy pedagogia 2020-21Informacja

© Copyrights by GWSH