GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Pedagogika specjalna - Metodyka pracy z osobami słabo słyszącymi i niesłyszącymi 22-23Informacja
Logo22-23 OrtofoniaRejestracja samodzielnaInformacja
Gda Grupa 2 - Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoringRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i organizacja pracy edukacyjno- terapeutycznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka Pipcz 22-23 Informacja
Podstawy pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2022-23Rejestracja samodzielnaInformacja
Gda.Pedagogika specjalna -Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitorowanie działań wspierających 22-23 cz.1Rejestracja samodzielnaInformacja
Gda.Ped. specj.-22-23-Dydaktyka specjalna Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagiki resocjalizacyjnej 2022-23 Informacja
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagiki terapeutycznej 2022-23 Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Podstawy dydaktyki 2021-2022Informacja
Przygotowanie pedagogiczne - Technologie informacyjne w pracy pedagoga 2021-22Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dzieci na etapie edukacji szkoły podstawowej i młodzieży szkół ponadpodstawowych 2021-22 Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogika ogólna 2021-22 Informacja
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Diagnoza i terapia rodziny 2021-22 Informacja
Pedagogika specjalna – Pedagika terapeutyczna 2021-22 Informacja
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej 2021-22Informacja
Nauczanie przyrody i biologii - Geografia w przyrodzieInformacja
Nauczanie przyrody i biologii - Chemia w przyrodzie Informacja
Nauczanie przyrody i biologii - Fizyka w przyrodzieInformacja
Nauczanie przyrody i biologii - Warsztat pracy nauczyciela biologii Informacja

© Copyrights by GWSH