GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Gr 2 - Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających część 3Rejestracja samodzielnaInformacja
Gr 1 - Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających część 3Rejestracja samodzielnaInformacja
Przygotowanie pedagogiczne – Podstawy dydaktyki 2021-2022Informacja
Gr 2 - Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających część 2Rejestracja samodzielnaInformacja
Gr 1 - Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających część 2Rejestracja samodzielnaInformacja
Gr 2 - Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierającychRejestracja samodzielnaInformacja
Gr 1 - Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierającychRejestracja samodzielnaInformacja
Gr 2 - Dydaktyka specjalnaRejestracja samodzielnaInformacja
Gr 1 - Dydaktyka specjalna Rejestracja samodzielnaInformacja
Przygotowanie pedagogiczne - Technologie informacyjne w pracy pedagoga 2021-22Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dzieci na etapie edukacji szkoły podstawowej i młodzieży szkół ponadpodstawowych 2021-22 Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogika ogólna 2021-22 Informacja
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Diagnoza i terapia rodziny 2021-22 Informacja
Pedagogika specjalna – Pedagika terapeutyczna 2021-22 Informacja
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej 2021-22Informacja
Nauczanie przyrody i biologii - Geografia w przyrodzieInformacja
Nauczanie przyrody i biologii - Chemia w przyrodzie Informacja
Nauczanie przyrody i biologii - Fizyka w przyrodzieInformacja
Nauczanie przyrody i biologii - Warsztat pracy nauczyciela biologii Informacja
Pedagogika specjalna - Metodyka pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymiInformacja

© Copyrights by GWSH