GWSH na Facebook

Kursy e- learningowe realizowane w ramach zajęc Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagiki resocjalizacyjnej 2023-24Informacja
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagiki terapeutycznej 2023-24 Informacja
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających 2023/2024 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka specjalna 2023/2024 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Logo - GlottodydaktykaInformacja
Logo - Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji u osób dorosłych23-24Informacja
Oligo - Metodyka rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 22-23Rejestracja samodzielnaInformacja
Logopedia 22-23 - Podstawy ortodoncji
Logopedia 22-23 - Anatomia, fizjologia i patofizjologi anzrądów mowy i słuchuInformacja
Gimnastyka - Gimnastyka korekcyjna w kontekście szkolnego wychowania fizycznego i działań profilaktycznych, Konstruowanie indywidualnych scenariuszy zajęć i programów terapeutyczno – profilaktycznychRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika specjalna - Metodyka pracy z osobami słabo słyszącymi i niesłyszącymi 22-23Informacja
Logo22-23 OrtofoniaRejestracja samodzielnaInformacja
Gda Grupa 2 - Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring cz.1,2,3Rejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i organizacja pracy edukacyjno- terapeutycznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka Pipcz 22-23 Informacja
Podstawy pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2022-23Rejestracja samodzielnaInformacja
Gda.Pedagogika specjalna -Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitorowanie działań wspierających 22-23 cz.1, 2,3Rejestracja samodzielnaInformacja
Gda.Ped. specj.-22-23-Dydaktyka specjalna Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagiki resocjalizacyjnej 2022-23 Informacja
Pedagogika specjalna – Podstawy pedagiki terapeutycznej 2022-23 Informacja
Przygotowanie pedagogiczne – Podstawy dydaktyki 2021-2022Informacja

© Copyrights by GWSH