GWSH na Facebook

Wydział Admministracji studia I stopnia 2019/2010 Zima

Kursy 
Controlling personalny L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Etyka w administracji L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Finanse publiczne i prawo finansowe L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje i źródła prawa w UE L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Konstytucyjny system organów państwowych L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Logika L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Motywowanie pracowników L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawowe zagadnienia filozofii L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawoznawstwa L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy psychologii L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo cywilne z umowami w administracji L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo karne i prawo wykroczeń L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo ochrony środowiska L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Publiczne prawo gospodarcze L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Technologie Informacyjne przygotowanie do zajęć 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Teoria administracji L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Ustrój samorządu terytorialnego L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Zamówienia publiczne L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH