GWSH na Facebook

Wydział Humanistyczny I stopień 2019/2020 ZIMA

Kursy 
Bezpieczeństwo i higiena pracy L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Filozofia wychowania L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia i zagadnienia filozofii L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje pomocy społecznej 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy kuratora sądowego, społecznego i zawodowego 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa dziecka L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pojęcia i systemy pedagogiczne w wybranych krajach UE L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Praca profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy resocjalizacji L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Socjologia L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
System opieki i wsparcia w Polsce L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Technologie informacyjne przygotowanie do zajęć 2019/2010 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa z metotyką L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metotyką L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja muzyczna z metotyką L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja plastyczna z metotyką L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiska z metotyką L 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH