GWSH na Facebook

Kursy próbne testowe i zakończone

Podkategorie
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring (ćwiczenia 1 Gda) 2019-20
Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ()
Kursy 
Język angielski dodatkowy 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Geografia turystyczna 205/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy turystyki 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Higiena w hotelarstwie i gastronomii 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Marketing hotelu i gastronomii 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wyposażenie i zagospoadrowanie w hotelarstwie i gastronomii 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja usług w hotelarstwie, gastronomii i cateringu 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Turystyka osób niepełnosprawnych 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Przewodnictwo i pilotaż w obsłudze ruchu turustycznego 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne 2015/2016 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Elastyczne formy zatrudnienia 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Konflikt i negocjacje 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie cywilne 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządznie projektami w UE 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Legislacja administracyjna 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Postępowanie administracyjne 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Zarządzanie kryzysowe 2015/2016 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH