GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych studia II stopnia 2019/2020

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Aktywność językowa dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Antropologia kulturowa M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy matematyki M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy wiedzy o języku polskim M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Logistyka w sytuacjach kryzysowych M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Media w edukacji osób niepełnosprawnych M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Organizacja i zarządzanie procesami pracy M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Patologie społeczne M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podmioty bezpieczeństwa państwa M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy funkcjonowania potencjału społecznego M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy przedsiębiorczości M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy wiedzy o środowisku M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologiczne podstawy działania w sytuacjach kryzysowych M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Strategie podejmowania decyzji zawodowych M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
System obronności i siły zbrojne RP M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP M 2019/2020 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH