GWSH na Facebook

Semestr letni  drugi na studiach podyplomowych 2019/2020

Strona: ()   1  2  3
Kursy 
Rewalidacja indywidualna 2019/2020 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Ruch drgający i fale 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
System prawny w Polsce 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Techniki plastyczne w edukacji 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie środkowej linii ciała 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Terapia zajęciowa 2019/2020 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Warsztaty twórczości plastycznej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesne rozpoznawanie i terapia obronności dotykowej i dyspraksji u dzieci i młodzieży 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wiedza o mediach 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne organizacje międzynarodowe 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 2019/2020 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Zaburzenia w funkcjonowaiu człowieka spowodowane dysfunkcjami procesów intergracji sensorycznej 2019/2020 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Zjawiska termiczne i termostatyka 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH