GWSH na Facebook

Wydział Humanistycznay I stopień 2019/2020 LATO

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Diagnostyka psychopedagogiczna J Łukomski 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka psychopedagogiczna M Czubaj 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia pedagogiczna 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Drama warsztaty metodyczne 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Emisja głosu 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski semestr 2 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski semestr 4 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kryminologia 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metody badań pedagogicznych 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Negocjacje i mediacje. Techniki NLP 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedeutologia 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca wychowawcy 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca wychowawcy w zakładzie karnym 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultury fizycznej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia penitencjarna 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Resocjalizacja w uzależnieniach 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH