GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych II stopień 2019/2020 LATO

Kursy 
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju chorób 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka pedagogiczna 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Logika 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika zabawy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy adaptacji i integracji osób z dysfunkcjami rozwojowymi 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy rewalidacji i rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju A Kwiatkowska 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy rewalidacji i rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju M Jaruszewska 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy wiedzy o uzależnieniach 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzaleznieniem 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy opieki i resocjalizacji 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Profilaktyka, diagnoza i terapia wybranych zaburzeń rozwojowych dziecka 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Programy wychowawcze w pedagogice resocjalizacyjnej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Programy wychowawcze w pedagogice rewalidacyjnej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Techniki diagnozy resocjalizacyjnej 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i ruchową 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa z metodyką 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Współczesne problemy psychologii R Stachowski 2019/2020 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH