GWSH na Facebook

Wydział Administracji I stopień 2020/2021 Zima

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Controlling presonalny 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Etyka w administracji 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Finanse publiczne i prawo finansowe 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje i źródła prawa w UE 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 3 semestr 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 5 semestr 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Konstytucyjny system organów państwowych 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Logika 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Motywowanie pracowników 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawowe zagadnienia filozofii 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawoznawstwa 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo cywilne z umowami w administracji 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo karne i prawo wykroczeń 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo ochrony środowiska 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Prawo Pracy 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultura fizyczna 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Publiczne prawo gospodarcze 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Ruch kadrowy i rozwój kwalifikacji kadr 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH