GWSH na Facebook

Wydział Administracji II stopień 2020/2021 Zima

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Administracja zarządzania kryzysowego 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństo i ochrona informacji 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Bezpieczeństwo w transporcie publicznym 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Europejskie prawo ochrony konkurencji i konsumentów 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Fundusze Unii Europejskiej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej dr Ratajski 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej prof. Dziadzio 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 1 semestr 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski 3 sem 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych dr Rossa 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych mgr Lipke-Jędrzejewska 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Postepowanie sądowo-administracyjne 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Seminarium magisterskie I sem dr Pal 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Seminarium magisterskie III sem dr Pal 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Style i modele administracji w Europie 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Ustroje wybranych państw UE 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH