GWSH na Facebook

Humanistyczny I stopień semestr zimowy 2020/2021

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr Jarocka 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania mgr Jaruszewska 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka resocjalizacyjna 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy projektowania w pracy pedagoga 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Historia i zagadnienia filozofii 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje pomocy społecznej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem3 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem5 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Matodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością słuchową 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy kuratora sądowego, społecznego i zawodowego 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktycznej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2020/2021 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z zaburzeniami rozwoju ruchowego 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy ergonomii 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Praca profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultury fizycznej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia ogólna prof. Stachowski 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Socjologia 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH