GWSH na Facebook

Semestr letni Wydział Humanistyczny I stopień 2020/2021

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Diagnostyka psychopedagogiczna dr Łukomski 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka psychopedagogiczna mgr Czubaj 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia pedagogiczna mgr Czubaj 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Emisja głosu 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Instytucje pomocy społecznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem 2 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Język angielski sem4 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kryminologia 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajeć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami czytania i pisania 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajeć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka zajeć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnścią intelektualną 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Negocjacje i mediacje. Techniki NLP 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedeutologia 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca wychowawcy w zakładzie karnym 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstway resocjalizacji 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Promocja zdrowia i kultury fizycznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH