GWSH na Facebook

Wydział nauk społecznych II stopień semestr zimowy 2020/2021

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Aktywność językowa dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Antropologia kulturowa 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Koncepcje i technologie kształcenia 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodologia badań społecznych 2020/2021 ZimaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy resocjalizacyjnej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka profilaktyki uzależnień 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Muzykoterapia w pedagogice specjalnej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika czasu wolnego dr Kierzkowska 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika czasu wolnego prof. Rusnak2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika ogólna 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika porównanwcza dr Kierzkowska 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika porównawcza prof. Rusnak 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy przedsiębiorczości 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie BHP 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Szkolenie biblioteczne 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wczesna diagnoza psychologiczna i wczesne wspomaganie rozwojy dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH