GWSH na Facebook

Wydział Nauk Społecznych II stopień semestr letni 2020/2021

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju chorób dr Jarocka 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Biomedyczne podstawy patologii i rozwoju chorób mgr Jaruszewska 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnostyka pedagogiczna mgr Czubaj 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Gry i zabawy ruchowe i dydaktyczne 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Logika 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Narzędzia diagnozy kwalifikacji i kompetencji pracownika 2020/2021 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika resocjalizacyjna 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika zabawy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie i kierowanie karierą zawodową 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Planowanie pracy socjoterapeutycznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy adaptacji i integracji osób z dysfunkcjami rozwojowymi 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa pracy 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy rewalidacji i rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju mgr Jaruszewska 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy rewalidacji i rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju mgr Kwiatkowska 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy wiedzy o uzależnieniach 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Prawne podstawy opieki i resocjalizacji 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Programy wychowawcze w pedagogice resocjalizacyjnej 2020/2021 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Programy wychowawcze w pedagogice rewalidacyjnej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH