GWSH na Facebook

Semestr zimowy pierwszy studia podyplomowe rok akademicki 2020/2021

Kursy 
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m.in. ADHD,u dzieci z trudnościami w uczeniu się) 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Dydaktyka specjalna 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy pedagogiki specjalnej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Elementy psychologii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Głównwe założenia integracji sensorycznej (z elementami neurologii, psychologii klinicznej i wychowawczej) 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 2020/2021 Zima Rejestracja samodzielnaInformacja
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2020/2021 ZimaInformacja
Podstawy pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy pedagogiki terapeutycznej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawne edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i UE 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy psychoprofilaktyki 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia ogólna 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Psychologia rozwoju i osobowości dzieci na etapie szkoły podstawowej i młodzieży szkół ponadpodstawowych 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja
Wybrane zagadnienia z logopedii 2020/2021 ZimaRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH