GWSH na Facebook

Studaia podyplomowe Wydział Humanistyczny

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Doradztwo zawodowe 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Główne założenia integracji sensorycznej (z elementami neurologii, psychologii klinicznej i wychowawczej) 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Klasyfikacja zaburzeń integracji sensorycznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Komputer w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych i innych 2020/2021 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2020/2021 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły podstawowej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły ponadpodstawowej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka postępowania terapeutycznego 2020/2021 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami słabowidzącymi i niewidomymi 2020/2021 Lato Rejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy psychologicze do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH