GWSH na Facebook

Studia podyplomowe Wydział Humanistyczny

Kursy 
Arteterapia (Pedagogika specjalna) 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Arteterapia (Oligofrenopedagogika) 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Budowa programów terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Emisja głosu 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Kultura języka 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie edukacji szkoły ponadpodstawowej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka nauczania wybranych przedmiotów na etapie szkoły podstawowej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Muzykoterapia 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Podstawy psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Teoria edukacji i i integracji włączającej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Terapia pedagogiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Trening komunikacji i autoprezentacji 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Trening umiejętności dydaktycznych i wychowawczych 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztat pracy terapeuty integracji sensorycznej 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja
Warsztaty umiejetności wychowawczych- rozwiązywanie konfliktów w szkole 2020/2021 LatoRejestracja samodzielnaInformacja

© Copyrights by GWSH